Poisťovníctvu sa venujeme od roku 1995

Počas celého obdobia sa zaoberáme výhradne sprostredkovaním poistenia. Nevykonávame žiadne iné činnosti, celú pozornosť sústreďujeme iba na túto oblasť. Vieme, že najvyššiu kvalitu služieb môžeme ponúkať len vtedy, keď sa sústredíme na jednu vec.

Aktívne spolupracujeme s dvanástimi komerčnými poisťovňami. Zabezpečujeme profesionálny výber optimálneho poistenia pre krytie poistných rizík.

O nás

Poisťovníctvu sa venujeme od roku 1995

Poskytujeme nezávislé poradenstvo v oblasti životného a neživotného poistenia.

Špecializácia výhradne na poistenie

Ponúkame vysokú transparentnosť voči klientom, ako aj voči spolupracovníkom.

Najčastejšie otázky klientov:

Vo väčšine prípadov je možné existujúcu zmluvu na žiadosť klienta previesť do správy iného sprostredkovateľa. Až následne Vám môžeme pomôcť.

Áno – prehodnotíme vaše zmluvy a navrhneme optimálne riešenie.

Nie je to jedno, pretože služby autosalónov a bánk končia uzatvorením zmluvy. V prípade problémov sa nemáte s kým poradiť.

Nie, cena bude rovnaká, ale u nás získavate nezávislé poradenstvo.

Za uzavretie poistnej zmluvy nám poisťovňa vyplatí províziu. Za štandardnú správu tejto zmluvy a asistenciu pri uplatňovaní škôd z tejto zmluvy nám nič neplatíte.

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.