O nás

Kontakt

Prečo Mapos?

Sme zameraní výhradne na sprostredkovanie poistenia a činnosti s tým súvisiace. Činnosť vykonávame aktívne a kontinuálne už viac ako 20 rokov. Aktívne spolupracujeme s dvanástimi komerčnými poisťovňami. Zabezpečujeme profesionálny výber optimálneho poistenia pre krytie poistných rizík. Poistné zmluvy spravujeme, podľa potreby aktualizujeme, resp. rušíme. Významnou súčasťou spolupráce s klientom je asistencia pri riešení poistných udalostí.

Z dôvodu prehlbovania našich vedomostí sa zúčastňujeme rôznych školení poriadaných poisťovňami a inými inštitúciami, ktoré sú zamerané na jednotlivé produkty, legislatívu, prípadové štúdie a iné. Zároveň sme v dostatočnom predstihu informovaní o pripravovaných zmenách v komerčných poisťovniach.

Sme riadnym členom Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP), ktorá združuje najvýznamnejších sprostredkovateľov neživotného poistenia, ktorí pôsobia na Slovensku.

Činnosť poisťovacieho makléra

Poistenie