Dom, byt, domácnosť

Kontakt

Poistenie domu, bytu, domácnosti

Máte poistený dom, byt, domácnosť?
Máte správne stanovenú poistnú sumu Vašej nehnuteľnosti?
Rozumiete poistným podmienkam, ktoré tvoria súčasť Vašej poistnej zmluvy?
Môžeme Vám skontrolovať, či máte poistené práve tie riziká, ktoré potrebujete!
V prípade, že máte nehnuteľnosť poistenú na nižšiu hodnotu ako je tzv. „nová cena“, poisťovňa Vám v prípade akejkoľvek poistnej udalosti môže úmerne krátiť plnenie.

Stačí Vám len poistenie domácnosti, pretože bývate v bytovom dome ktorý je poistený? Poznáte podmienky zmluvy na Váš bytový dom? Ste si istí, že za vyplatené poistné plnenie z poistenia bytového domu v prípade totálnej škody, si zakúpite druhý byt rovnakej kvality?

Potrebujete najlepšie poistenie? Aké má byť podľa Vášho názoru najlepšie poistenie? Je to najnižšia cena? Nejlepšie krytie rizík? Očakávané korektné plnenie škôd poisťovňou?
Môžeme Vám na základe vzájomnej konzultácie navrhnúť optimálne riešenie pre krytie rizík aj v týchto druhoch poistenia:

  • bytového domu
  • rodinného domu
  • bytu
  • chaty
  • budovy vo výstavbe
  • domácnosti