Informácia pre klienta

Kontakt

Informácia pre klienta a potencionálneho klienta

MAPOS, s.r.o. Lichnerova 41/B, 903 01 SENEC IČO: 34 144 218, Zapísaná v obch. reg.: Okr. súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č.: 12604/B.

PDF

Ako spracúvame Vaše osobné údaje

PDF

Záznam o sťažnosti / evidencia, vybavenie, opatrenia

Sťažnosť možno podať písomnou formou na adresu Mapos, s.r.o., Lichnerova 41/B, 903 01 Senec, alebo elektronicky na adresu mapos@mapos.sk.

PDF

Certifikát o poistení

PDF

Certifikát SASP

PDF